Postingan

Contoh MC Manten, Panyandra Panggih Penganten

Gambar
Wus dumugi wahyaning mangsakala panggihing sriatmaja penganten kakung miwah penganten putri, ingkang hamestuti ila-ila ujaring para kina ingkang jenempana ing angin, cinandhi ing awiyat, saha ingkang tansah nulad-edi-endahing budhaya luhur, marsudi mardawaning budhaya tulus. Budhaya ateges budi-daya ingkang tuwuh saking osiking penggalih, wondene tulus, mengku werdi saliring pangesti tumuju ing kautaman.
Kawuryan penganten putri wus kepareng jengkar saking sasana rinengga kinanti dening pangembaning penganten putri tunuju ing papan sinengker utawi sasan panggih.

Contoh Rundown Akad Nikah dan Resepsi

Gambar
SUSUNAN ACARA AKAD NIKAH DAN RESEPSI (RUNDOWN) “RINDA CANTIKASARI & RIZKI RIZMAWAN” PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2018

Ubarampen Upacara Adat Penganten Jawa

Gambar
Lambang Lan Werdine Ubarampen Upacara Adat Penganten Jawa, antawisipun inggih punika : GAPURA.